top of page
Metsänhoitoa ja -hakkuita Oulun seudulla vuodesta 2008

Metsäpalveluyritys Met-Rem Oy on perustettu 2008. Yrityksen toiminta-ajatuksena on antaa metsänhoitopalvelua hoitamattomien metsien kasvukuntoon saamiseksi. Työt tehdään metsurityönä sekä konehakkuina. Yrityksemme on aloittanut toimintansa miestyönä tapahtuvaan metsänhoitatyöhön, mutta olemme tehneet 2010 vuodesta pystykauppaa ja konehakkuita. Näin saamme hoidettua paremmin metsänomistajien kaikki hoitotoimenpideet ja -hakkuut kuntoon kerralla. Toiminta-alueenamme on Oulu ja sen ympäristökunnat.

Palvelut

Taimikonhoito

Taimikonhoito ennen ensiharvennusta on kasvun kannalta erittäin tärkeää. Taimikonhoidossa valitaan kasvatettavat puut. Puita jätetään 1800 - 2500 r/ha riippuen taimikon koosta, puulajista ja hirvialttiudesta.

Harvennushakkuut

Ensiharvennushakkuut tehdään metsurityönä tai konetyönä. Kohteen ollessa KEMERA-rahoituskelpoinen, voidaan tehdä tyvestä kuitua tai energiarankaa ja latvaosasta energia kokopuuta.

Raivaukset

Teemme avohakkuiden raivaukset ja harvennushakkuiden ennakkoraivaukset. Ilman raivauksia harvennusmetsien pystykaupan ostajat eivät osta mielelään raivaamattomia metsiä, koska konetyön jälki on heikompaa ja konetyön tehokkuus jää heikommaksi

Suometsänhoito / kunnostusojitus

Hyödyt metsänomistajana, kun tarvittavat hakkuut tehdään ennen ojien kaivamista. Saat kantorahatuloja, joilla katetaan ojituskuluja. Ojituksen jälkeinen kasvuhyöty moninkertaistuu, kun se kohdistuu kasvatettaviin laatupuihin.

bottom of page