Harvennushakkuut

Tiheähkö metsä ennen harvennusta
Tiheähkö metsä ennen harvennusta

Arvioimme aina ennen harvennusta sen tarpeellisuuden Metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

Harvennettua mäntymetsää
Harvennettua mäntymetsää

Harvennettu koivumetsä
Harvennettu koivumetsä

Tiheähkö metsä ennen harvennusta
Tiheähkö metsä ennen harvennusta

Arvioimme aina ennen harvennusta sen tarpeellisuuden Metsäkeskuksen ohjeistuksen mukaisesti.

1/4

Ensiharvennushakkuut tehdään metsurityönä tai konetyönä riippuen kohteen laajudesta ja tiheydestä. Kohteen ollessa KEMERA-rahoituskelpoinen, voidaan tehdä tyvestä kuitua tai energiarankaa ja latvaosasta energia  kokopuuta. Tällä menetelmällä saadaan arvokkaampi tyviosa talteen. Muutoin harvennushakkuut tehdään kuitu- ja tukkipuiksi. Järeämmille metsille avustetaan löytämään sopivin ja halvin hakkuumenetelmä sekä kilpailukykyisin puunostaja.