top of page

Raivaukset

Teemme avohakkuiden raivaukset ja harvennushakkuiden ennakkoraivaukset. Harvennusmetsien pystykauppa ostajat eivät osta mielellään raivaamattomia metsiä, koska konetyön jälki on heikompaa ja koneen tunti tuotos jää vähäisemmäksi. Siksi olet etulyöntiasemassa tekemään pystykauppaa ensiharvennusleimikosta jo ennakkoraivatusta metsästä. Ensiharvennuksiin on mahdollisuus saada KEMERA-hehtaaritukea ennakkoraivauksiin. Tuki maksetaan sitten kun harvennus on jo hakattu. Jos olet jo pystykaupat sopinut ja tarvitset raivaajaa, ota yhteyttä niin tulemme arviointikäynnille

bottom of page